● Số lượng 12 phòng với diện tích 40m²/phòng,

● Mỗi phòng có 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn.

● Tất cả phòng có hướng nhìn ra sân vườn, nằm trong cụm khách sạn Bình Tâm có hồ ngâm khoáng nóng riêng .view all offers

Khuyến mãi