● Số lượng phòng: 20 phòng, diện tích từ 28m².

● Mặt sàn bằng gỗ, phong cảnh hướng vườn. Tiêu chuẩn 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn/phòng nghỉ.


view all offers

Khuyến mãi