● Số lượng phòng: 20 phòng, diện tích từ 28m².

● Mặt sàn bằng gỗ, phong cảnh hướng vườn. Tiêu chuẩn 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn/phòng nghỉ.


view all offers

Khuyến mãi

Chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 & Quốc tế Lao động 1/5, khởi động cho một Mùa hè 2018 sôi...