● Số lượng phòng: 12 phòng, diện tích từ 40m².

● Tất cả các phòng đều mở cửa bước ra hồ ngâm khoáng nóng.

● Tiêu chuẩn 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn.
view all offers

Khuyến mãi