● Số lượng phòng: 12 phòng, diện tích từ 40m².

● Tất cả các phòng đều mở cửa bước ra hồ ngâm khoáng nóng.

● Tiêu chuẩn 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn.
view all offers

Khuyến mãi

Chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 & Quốc tế Lao động 1/5, khởi động cho một Mùa hè 2018 sôi...