● Số lượng phòng: 18 phòng (9 cụm). Diện tích mỗi phòng từ 50m² - 60m².

● Thiết kế từng cụm phòng đôi với nhiều kiểu phòng từ 4-6-8 khách/phòng. Thích hợp cho các gia đình hoặc các nhóm ở tập thể.
view all offers

Khuyến mãi