● 01 phòng họp lớn với sức chứa 200 khách. Đi kèm là 1 phòng hội thảo nhỏ sức chưa 20 khách.

● Phòng họp được trang bị đầy đủ các trang thiết bị: máy chiếu, màn hình, flipchart, bảng viết... Đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các Đoàn khách.


Xem tiếp...

view all offers

Khuyến mãi

Chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 & Quốc tế Lao động 1/5, khởi động cho một Mùa hè 2018 sôi...