● 01 phòng họp lớn với sức chứa 200 khách. Đi kèm là 1 phòng hội thảo nhỏ sức chưa 20 khách.

● Phòng họp được trang bị đầy đủ các trang thiết bị: máy chiếu, màn hình, flipchart, bảng viết... Đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các Đoàn khách.


Xem tiếp...

view all offers

Khuyến mãi